Πως να γλυτώσετε φόρο στη γονική παροχή

Πως να γλυτώσετε φόρο στη γονική παροχή
Πριν από τις εκλογές, στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο ο Λ. Παπαδήμος ενημέρωσε τους υπουργούς του για όλα όσα πρέπει να γίνουν μέχρι τον Ιούνιο. Μάλιστα το οικονομικό γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού είχε κωδικοποιήσει τις εκκρεμότητες σε μια λίστα, και την παρέδωσε στους υπουργούς έτσι ώστε να την παραδώσουν στους διαδόχους τους.

Αν και εφόσον μετά την εκλογική αναμέτρηση προκύψει κυβέρνηση η οποία θα συνεχίσει να υλοποιεί το μνημόνιο τότε, μεταξύ άλλων θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα και η "επιταγή" του μνημονίου που προβλέπει αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Η συγκεκριμένη παράγραφος της λίστας γράφει: "Φορολογική πολιτική: Η Κυβέρνηση αναθεωρεί τις αντικειμενικές αξίες της ακίνητης περιουσίας, προκειμένου αυτές να ευθυγραμμιστούν µε τις τιµές της αγοράς. [Ιούνιος 2012] (MoU, παρ. 2.3)"

Το ερώτημα λοιπόν που πλανάται εδώ και μήνες πάνω από τα κεφάλια των γονιών που θέλουν να μεταβιβάσουν ακίνητα στα παιδιά τους είναι ένα και μοναδικό. Να μεταβιβάσω τώρα στα παιδιά μου ή να περιμένω;

Η απάντηση είναι απλή κατά κάποιο τρόπο και δεν είναι άλλη από αυτή:

Εξαρτάται από το τι κυβέρνηση θα προκύψει.

Αν είναι μνημονιακού προσανατολισμού τότε κατά πάσα πιθανότητα θα ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες του μνημονίου, αφού ο προϋπολογισμός του 2012 προβλέπει συγκεκριμένα έσοδα από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Εδώ θα πρέπει να σπεύσετε.

Αν η νέα κυβέρνηση θα είναι αντιμνημονιακού προσανατολισμού, ενδεχομένως αυτό το μέτρο μπορεί και να μην υλοποιηθεί ή να καθυστερήσει. Τότε δεν πρέπει να βιαστείτε.

Βέβαια υπάρχουν και γονείς που θέλουν να προχωρήσουν τώρα σε γονική παροχή άσχετα από το τι θα γίνει στο μέλλον.Αυτοί λοιπόν πρέπει να γνωρίζουν πως μπορούν να "γλυτώσουν" φόρο, αλλά και πόσα θα πληρώσουν. Το fpress ανέλυσε τα δεδομένα και σας τα παρουσιάζει

Πως να γλυτώσετε φόρο στην περίπτωση που κάνετε τώρα τη γονική παροχή


Οι συμβολαιογράφοι, συνήθως συστήνουν στους γονείς να κάνουν γονική παροχή μόνο της ψιλής κυριότητας και όχι της πλήρους κυριότητας. Οι λόγοι είναι πολλοί. Ο κυριότερος όμως είναι ότι:

Μειώνεται το συνολικό κόστος καθώς η φορολογητέα αξία περιορίζεται σημαντικά.

Παράλληλα το παιδί που θα πάρει την ψιλή κυριότητα, δεν χάνει το δικαίωμα να αγοράσει στο μέλλον πρώτη κατοικία, απολαμβάνοντας τα πλεονεκτήματα που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία (υψηλό αφορολόγητο κατά την αγορά, δικαίωμα εκταμίευσης επιδοτούμενου δανείου κλπ).

Επίσης μετά το θάνατο του γονιού, η ψιλή κυριότητα ενώνεται με την επικαρπία (δηλαδή το περιουσιακό στοιχείο που έχει κρατήσει ο γονιός στην κατοχή του) χωρίς επιπλέον φόρο.

Η αξία της επικαρπίας, όταν ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο, ορίζεται ως ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας ανάλογα με την ηλικία αυτού ως εξής:

Στα 8/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του.

Στα 7/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του.

Στα 6/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας του.

Στα 5/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του.

Στα 4/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 50ό έτος της ηλικίας του.

Στα 3/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του.

Στα 2/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας του.

Στο 1/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 80ό έτος της ηλικίας του.

Παράδειγμα 1ο :

Ακίνητο αντικειμενικής αξίας 100.000 που θα μεταβιβαστεί από γονιό ηλικίας 61 έως 70 ετών στο παιδί του, χωρίς ο ίδιος να κρατήσει την επικαρπία

Φόρος μεταβίβασης: 0 ευρώ

Αμοιβή συμβολαιογράφου: 1254,6 ευρώ

Ταμείο Νομικών: 775 ευρώ

Εξοδα μεταγγραφής: 775 ευρώ

Σύνολο: 2804,6 ευρώ

Για το ίδιο ακίνητο αν ο γονιός κρατήσει την επικαρπία, τότε η αξία του ακινήτου μειώνεται κατά 30% (70.000 ευρώ) διότι αυτό προβλέπεται από την κλίμακα που διαβάσατε παραπάνω λόγω ηλικίας του γονιού

Φόρος μεταβίβασης: 0 ευρώ

Αμοιβή συμβολαιογράφου: 885,6 ευρώ

Ταμείο Νομικών: 542,5 ευρώ

Εξοδα μεταγγραφής: 542,5 ευρώ

Σύνολο: 2070,6 ευρώ

Προκύπτει κέρδος 734 ευρώ

Παράδειγμα 2ο

Ακίνητο αντικειμενικής αξίας 150.000 που θα μεταβιβαστεί από γονιό ηλικίας 71 έως 80 ετών στο παιδί του, χωρίς ο ίδιος να κρατήσει την επικαρπία

Φόρος μεταβίβασης: 0 ευρώ

Αμοιβή συμβολαιογράφου: 1758,9 ευρώ

Ταμείο Νομικών: 1162,5

Εξοδα μεταγγραφής: 1162,5 ευρώ

Σύνολο: 4083,9 ευρώ

Για το ίδιο ακίνητο αν ο γονιός κρατήσει την επικαρπία, τότε η αξία του ακινήτου μειώνεται κατά 20% (αξία ακινήτου 120.000 ευρώ) όπως αυτό προβλέπεται από την κλίμακα που διαβάσατε παραπάνω λόγω ηλικίας του γονιού

Φόρος μεταβίβασης: 0 ευρώ

Αμοιβή συμβολαιογράφου: 1500,6 ευρώ

Ταμείο Νομικών: 930 ευρώ

Εξοδα μεταγγραφής: 930 ευρώ

Σύνολο: 3.360,6 ευρώ

Προκύπτει κέρδος 723 ευρώ

Παράδειγμα 3ο

Ακίνητο αντικειμενικής αξίας 200.000 που θα μεταβιβαστεί από γονιό ηλικίας 71 έως 80 ετών στο παιδί του, χωρίς ο ίδιος να κρατήσει την επικαρπία

Φόρος μεταβίβασης: 500 ευρώ

Αμοιβή συμβολαιογράφου: 2189,4 ευρώ

Ταμείο Νομικών: 1550 ευρώ

Εξοδα μεταγγραφής: 1550 ευρώ

Σύνολο: 5.789,4 ευρώ

Για το ίδιο ακίνητο αν ο γονιός κρατήσει την επικαρπία, τότε η αξία του ακινήτου μειώνεται κατά 20% (αξία ακινήτου 160.000 ευρώ) όπως αυτό προβλέπεται από την κλίμακα που διαβάσατε παραπάνω λόγω ηλικίας του γονιού

Φόρος μεταβίβασης: 100 ευρώ

Αμοιβή συμβολαιογράφου: 1845 ευρώ

Ταμείο Νομικών: 1240 ευρώ

Εξοδα μεταγγραφής: 1240 ευρώ

Σύνολο: 4.425 ευρώ

Προκύπτει κέρδος 1364,4 ευρώ

Παράδειγμα 4ο

Σε αυτό το παράδειγμα θα μειώσουμε την ηλικία του γονιού κατά 10 χρόνια και θα υπολογίσουμε τα έξοδα για το ίδιο ακίνητο με το προηγούμενο. Δηλαδή ακίνητο αντικειμενικής αξίας 200.000 που θα μεταβιβαστεί από γονιό ηλικίας από 61 έως 70 ετών στο παιδί του, χωρίς ο ίδιος να κρατήσει την επικαρπία

Φόρος μεταβίβασης: 500 ευρώ

Αμοιβή συμβολαιογράφου: 2189,4 ευρώ

Ταμείο Νομικών: 1550 ευρώ

Εξοδα μεταγγραφής: 1550 ευρώ

Σύνολο: 5.789,4 ευρώ

Για το ίδιο ακίνητο αν ο γονιός κρατήσει την επικαρπία, τότε η αξία του ακινήτου μειώνεται κατά 30% (αξία ακινήτου 140.000 ευρώ) όπως αυτό προβλέπεται από την κλίμακα που διαβάσατε παραπάνω λόγω ηλικίας του γονιού

Φόρος μεταβίβασης: 0 ευρώ

Αμοιβή συμβολαιογράφου: 1830 ευρώ

Ταμείο Νομικών: 1085 ευρώ

Εξοδα μεταγγραφής: 1085 ευρώ

Σύνολο: 4.000 ευρώ

Προκύπτει κέρδος 1789 ευρώ

Και μην ξεχνάτε ότι μετά το θάνατο του γονιού, η ψιλή κυριότητα ενώνεται με την επικαρπία (δηλαδή το περιουσιακό στοιχείο που έχει κρατήσει ο γονιός στην κατοχή του) χωρίς επιπλέον φόρο.

Αξιολόγηση