Για ποιους είναι υποχρεωτική η υποβολή Ε9 και για ποιους όχι

Για ποιους είναι υποχρεωτική η υποβολή Ε9 και για ποιους όχι
Φορολογούμενους πολλών ταχυτήτων δημιουργεί για ακόμη μια φορά το υπουργείο Οικονομικών. Άλλοι θα πρέπει να υποβάλλουν το Ε9 και άλλοι όχι. Άλλοι θα πρέπει να αναζητήσουν τον αριθμό του ρολογιού της ΔΕΗ και άλλοι όχι. Δείτε τι ισχύει βάσει των διευκρινήσεων που δόθηκαν πριν από λίγο…  

Το ζήτημα προέκυψε από τη στιγμή που με χθεσινή εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών τέθηκε ζήτημα αναγραφής του ρολογιού της ΔΕΗ στο Ε9. Επίσης, τέθηκε και θέμα αναγραφής του αριθμού κτηματολογίου αν και με τη σημερινή διευκρίνιση το υπουργείο ξεκαθάρισε ότι η αναγραφή του αριθμού είναι προαιρετική. Πλέον, δημιουργούνται τέσσερις κατηγορίες φορολογουμένων:

α) Νομικά πρόσωπα τα οποία υποχρεούνται μέχρι την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση (30/11/2013), να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 για όλα τα ακίνητα που είχαν στην κατοχή τους την 1.1.2013 και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία αυτών, ανεξάρτητα εάν είχαν μεταβολές ή όχι μέσα στο 2012.

β) Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα και αγροτεμάχια, ανεξαρτήτως εάν έχουν μεταβολές μέσα στο έτος 2012.
Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να επικαιροποιήσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα στοιχεία που αφορούν στα αγροτεμάχια μέχρι τις 15.9.2013.
Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα κατά την οριστικοποίηση της δήλωσης για την επικαιροποίηση των αγροτεμαχίων τους , θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συμπληρώσουν και τον αριθμό παροχής ρεύματος της Δ.Ε.Η. σε όλα τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που διαθέτουν ανεξάρτητα εάν μεταβάλουν στοιχεία των ακινήτων αυτών. Ευνόητο είναι ότι εφόσον υφίστανται μεταβολές και στα ακίνητα μέσα στο 2012, θα πρέπει να δηλωθούν και αυτές.

γ) Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματα δικαιώματα ΜΟΝΟ σε ακίνητα (όχι αγροτεμάχια) τα οποία έχουν μεταβολή μέσα στο έτος 2012.
Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα αφού ολοκληρώσουν τις μεταβολές των ακινήτων, θα πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά και τον αριθμό παροχής ρεύματος της Δ.Ε.Η. σε όσα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα διαθέτουν.

δ) Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματα δικαιώματα ΜΟΝΟ σε ακίνητα (όχι αγροτεμάχια) τα οποία ΔΕΝ έχουν μεταβολή μέσα στο 2012.
Τα πρόσωπα αυτά δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια καθότι δεν είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης ακινήτων για το έτος 2013. Δεν χρειάζεται δηλαδή να οριστικοποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση μέσα από την εφαρμογή της ΓΓΠΣ.

Σε όλες τις περιπτώσεις η συμπλήρωση του 12ψήφιου Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) είναι προαιρετική.
Οσοι δεν έχουν συμπληρώσει τον κωδικό αυτό θα χριεαστεί να πατήσουν δύο φορές το κουμπί "οριστικοποίηση" καθότι η εφαρμογή βγάζει προειδοποιητικό μήνυμα.

Προσοχή:


-η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ατομικά από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

-Οι νέες προθεσμίες υποβολής είναι οι εξής:
-> Υποβολή Ε9 για φυσικά πρόσωπα έως την 15η Σεπτεμβρίου 2013.
-> Υποβολή Ε9 για Νομικά πρόσωπα έως την 30η Νοεμβρίου 2013.


-Για αποβιώσαντες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013, εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
Για νομικά πρόσωπα, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., διακοπή εργασιών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013.

Αξιολόγηση